Prohlédněte si
naše reference

prohlédnout


12.10.2018

Obhájili jsme nový certifikát systému řízení kvality podle normy ISO

Úspěšně jsme prošli auditem ISO 9001:2016 v rozsahu: Opravy, modernizace a výroba tramvají, trolejbusů a jejích součástí


V září proběhl ve společnosti EKOVA ELECTRIC audit používaného systému řízení jakosti a kontrola nastavení a uplatňování procesů podle ISO norem. Audit provedla společnost DOM-ZO13.

Od roku 2011 jsme držitelem platného certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009. Koncem loňského roku jsme zahájili revizi dokumentů a procesů v celé společnosti podle požadavků nové normy ISO 9001:2016. Určování a nastavení všech certifikovaných procesů uvnitř i vně společnosti vyústilo počátkem roku 2018 v realizaci vlastního vnitřního auditu. Veškerá zjištění jsme promítli do úprav dokumentace podle nové normy. Zároveň jsme navázali na úspěšný zákaznický audit společnosti Stadler z roku 2017, v němž jsme prokázali, že splňujeme náročné požadavky tohoto švýcarského zákazníka podle vybraných norem.

V následném auditu společnosti DOM-ZO13 jsme obhájili všechny certifikované oblasti v původním rozsahu: Opravy, modernizace a výroba tramvají, trolejbusů a jejích součástí.

Zavedený systém managementu kvality v EKOVA ELECTRIC je zárukou, že udržujeme vysokou úroveň výrobního procesu a řízení společnosti a svým zákazníkům stabilně poskytujeme vysoce kvalitní produkty a služby. Jejich další zlepšování a spokojenost zákazníků nás zavazují i do budoucna.  
zpět