Prohlédněte si
naše reference

prohlédnout


Vážení obchodní partneři a příznivci společnosti EKOVA ELECTRIC, děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v letošním roce. Věříme, že nám zachováte svou přízeň a budete spolu s námi nalézat úspěšná řešení v oblasti vývoje, oprav a modernizací vozidel pro veřejnou přepravu osob a budeme tak úspěšně  "udržovat města v pohybu".

Přejeme Vám vše dobré a těšíme se na další spolupráci.

Váš tým EKOVA ELECTRIC.

04.07.2019

Pět tramvají T3 putuje na Ukrajinu. Nakládku zajistila EKOVA ELECTRIC

Vyřazené vozy úspěšně odprodal ostravský dopravní podnik

 


V úterý 2. 7. provedli zaměstnanci EKOVY ELECTRIC v areálu v Martinově za pomoci jeřábu a další těžké techniky nakládku 5 tramvajových vozů T3. Vyřazené vozy Dopravního podniku Ostrava, které byly uvedeny do provozu v letech 1985-86, byly odprodány a putují na Ukrajinu. Zde budou zrekonstruovány a využity pro přepravu cestujících v Kyjevě.

Soupravy tvořené klasickými tramvajemi T3 ostravský dopravní podnik úspěšně nahrazuje v rámci obnovy vozového parku moderními nízkopodlažními a plně klimatizovanými vozy nové generace, s připojením wifi a USB konektory.
zpět