Prohlédněte si
naše reference

prohlédnout


24. 5. 2021

Výrobní hala Ekovy bude mít novou střechu

Od března probíhá v Ekově kompletní rekonstrukce střechy nad celou výrobní halou. 


Během čtyř měsíců bude demontován stávající střešní plášť a původní železobetonové vazníky nahradí lehčí nosná konstrukce, na které spočine nová krytina. Včetně světlíků pokryje plochu téměř 13 tisíc čtverečních metrů.

Univerzální hala, která slouží pro údržbu tramvají a v níž jsou také sklady, byla postavena v letech 1967 až 1969. Na stále se zhoršujícím stavu střechy se podepsalo její zateplení a nekvalitní způsob oprav, které byly realizovány o 30 let později. Nepomohly ani další dílčí opravy. Odborné analýzy navíc ukázaly, že životnost konstrukcí tohoto typu se pohybuje kolem 50 let.

Z původní konstrukce střechy zůstanou po rekonstrukci jen sloupy haly a železobetonové průvlaky, které však neponesou žádné zatížení. Nová konstrukce bude z lehkých ocelových vazníků, na nichž bude uložen trapézový plech a následně střešní souvrství. Izolační vrstva střešního pláště splní současné normy, vrchní vrstvu bude tvořit hydroizolační fólie. Nová střešní konstrukce bude mít několikanásobně nižší hmotnost než ta původní. Kromě delší životnosti budou její předností například světlíky z hliníkové konstrukce s automatizovaným systémem větrání.  

I po dobu výměny střechy plníme své smluvní závazky vůči zákazníkům. Výrobní procesy včetně podpůrné technologie byly přesunuty do haly II v objektu dílen v Martinově. Pravidelnou údržbu tramvají pro ostravský dopravní podnik provádíme rovněž na vozovnách Křivá a Poruba.
zpět