Prohlédněte si
naše reference

prohlédnout


29. 7. 2021

Opravujeme a vyrábíme pod novou střechou

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE STŘECHY BYLA ÚSPĚŠNĚ A V TERMÍNU DOKONČENA.


Během rekonstrukce byl nad výrobní halou Ekovy demontován starý střešní plášť a původní předpjaté železobetonové vazníky nahradila lehká ocelová nosná konstrukce. Nová střešní krytina pokryla plochu téměř 13 tisíc čtverečních metrů, včetně nových světlíků z hliníkové konstrukce, které jsou opatřeny automatizovaným systémem větrání. Už 29. června vydal Drážní úřad pro novou střechu kladné kolaudační rozhodnutí. Do poloviny července pak probíhalo odstranění drobných vad a nedodělků.

Nyní nás čeká zahájení výroby ve staronových prostorách, postupné zprovozňování jednotlivých výrobních úseků a přesun výrobních činností z dočasně využívané haly F do původních prostor. Do konce července obnovíme velké prohlídky tramvají Vario LFR a začneme do haly navážet k opravám pražské tramvaje Škoda 15T.

Jak vypadá nová střecha pohledem z dronu, ukazuje fotografie.
zpět