Prohlédněte si
naše reference

prohlédnout

GDPR


 1. Udělujete tímto souhlas společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., se sídlem Martinovská 3244/42, CZ 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 28642457. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení GDPR, zpracovávala tyto osobní údaje:
 1. Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem kontaktování uživatele. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • https://www.luxreplica.xyz/
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • https://www.rolexswiss.me/