Check out
our references

check them out


30. 9. 2020

Pomáháme těm, kteří pomoc potřebují

Charitativní sbírkou jsme podpořili činnost centra OVAHELP


Po úspěšném charitativním běhu na konci srpna jsme neziskovou organizaci OVAHELP, která v Ostravě pomáhá onkologickým pacientům, podpořili finanční sbírkou. Proběhla v sídle Ekovy a naši zaměstnanci mohli přispět dobrovolným obnosem.

Uznání těm, kdo se do aktivní pomoci zapojili, vyjádřil předseda představenstva a ředitel společnosti Miroslav Mareš: „Vážím si toho, že mým kolegům a kolegyním není lhostejný osud lidí, kteří bojují s těžkou nemocí. Onkologická diagnóza představuje nelehkou životní situaci nejen pro pacienty, ale také pro jejich rodiny a blízké. Děkuji proto všem zaměstnancům, kteří smysluplný projekt podpořili, ať už formou účasti v charitativním běhu, nebo dobrovolným finančním příspěvkem.“

I tato akce proběhla ve spolupráci s budoucím vlastníkem, skupinou Škoda Transportation. Po oficiálním přepočítání částky, kterou se podařilo vybrat našim zaměstnancům, Škoda Transportation celý obnos zdvojnásobí a věnuje ostravskému centru OVAHELP.

 
back